• ประเภทคดีความ
 •  

   

   

 • ทนายความคดีแรงงาน
 •  

   

   

 • ทนายความคดีภาษี
 •  

   

   

 • ทนายความคดีปกครอง
 •  

   

   

 • ทนายความคดีทรัพย์สินทางปัญญา
 •  

   

   

 • ทนายความคดีล้มละลาย
 •  

   

   

 • ทนายความคดีอาญา
 •  

   

   

 • ทนายความคดีแพ่ง
 •  

   

   

 • ขอใบอนุญาตทำงาน
 •  

   

   

 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 •  

   

   

 • ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
 •  

   

   

 • ทนายคดีการค้าระหว่างประเทศ
 •  

   

   

   


       

  ประเภทคดีความ
  ฟ้อง,ต่อสู้คดีแจ้งความเท็จเจ้าพนักงาน
  กรณี พูดหรือแสดงข้อมูล ซึ่งผู้พูดหรือแสดงข้อมูล รู้ว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริง ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่จดบันทึกข้อมูลเหล่านั้น ในฐานะพยานหรือผู้เสียหาย โดยการ พูดหรือแสดงข้อมูลที่ไม่จริงนี้  อาจทำให้เจ้าหน้าที่หรือผู้อื่นเสียหาย การกระทำนี้ถือว่าผิดข้อหาแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน   ก ...
  ฟ้องต่อสู้คดีผู้ขายไม่โอนทรัพย์ตามสัญญา
  กรณีทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือบ้าน  ต่อมาผู้จะขายไม่ยอมดำเนินการโอนบ้านหรือที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายบ้านหรือที่ดิน  หรือทำสัญญาซื้อขาย รถจักรยานยนต์ โดยตกลงว่าเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินครบแล้ว จะไปทำเรื่องโอนให้ แต่เมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีการโอนให้ ผู้จะซื้อบ้านหรือที่ดิน หรือ ผู้ซื้อรถจักรยานยน ...
  ฟ้อง,ต่อสู้คดีดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
  ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งทำงานตามหน้าที่หรือเพราะทำตามหน้าที่ กรณี พูด ด่า หรือ แสดงกิริยาให้อับอาย หรือกระทำการใดๆก็ตามอันเป็นการลดคุณค่าในตัวของเจ้าพนักงาน(ได้รับการแต่งตั้งและยังอยู่ในตำแหน่ง)ซึ่งกำลังทำงานตามหน้าที่  โดยที่เจ้าพนักงานไม่ได้ปฎิบัติหน้าที่บกพร่องหรือกลั่นแกล้งแต่อย่างใด รวมทั ...
  ฟ้อง,ต่อสู้คดีนำบัตรอิเลกทรอนิกส์ผู้อื่นไปใช้
  กรณี นำบัตรอิเลกทรอนิกส์ เช่น บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิต ของผู้อื่นไปใช้โดยมิชอบ  โดยการนำไปใช้นั้น น่าจะเกิดความเสียหายแก่เจ้าของบัตร หรือประชาชนผู้อื่น  ผู้นำไปใช้มีความผิดข้อหา นำบัตรอิเลกทรอนิกส์ของผู้อื่นไปใช้โดยมิชอบ มีโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือ ทั้งจำทั้งป ...
  ฟ้อง,ต่อสู้คดีเรียกค่าเสียหายทรัพย์ที่ซื้อแล้วสูญหาย,เสียหาย
    กรณีซื้อทรัพย์โดยระบุตัวทรัพย์ไว้แล้วหรือดำเนินการใดๆก็ตามเพื่อรู้ราคาของทรัพย์แล้ว  หากต่อมาเกิดความสูญหาย เสียหาย ขึ้นแก่ทรัพย์นั้น โดยเป็นความผิดของลูกหนี้เอง  ทำให้ส่งมอบทรัพย์แก่เราไมได้หรือหากส่งมอบได้ ก็ไร้ประโยชน์กับเรา กรณีนี้เราสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกหนี้  ได ...
  ฟ้องต่อสู้คดีเช็ค
  ฟ้องคดีเช็ค กรณีมีการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่อยู่จริงและบังคับชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (๑)ไม่มีเจตนาไม่ให้ใช้เงิน หรือ (๒)ขณะออกเช็คไม่มีเงินที่จะใช้ตามเช็ค หรือ (๓)ออกเช็คมาโดยมีจำนวนเงินตามเช็คมากกว่าเงินในบัญชีขณะนั้น หรือ (๔)ออกเช็คมาแล้วถอนเงินออกไปจนไม่พอใช้ตามจำ ...

   
  Online:  2
  Visits:  2,154,484
  Today:  442
  PageView/Month:  4,016