• ประเภทคดีความ
 •  

   

   

 • ทนายความคดีแรงงาน
 •  

   

   

 • ทนายความคดีภาษี
 •  

   

   

 • ทนายความคดีปกครอง
 •  

   

   

 • ทนายความคดีทรัพย์สินทางปัญญา
 •  

   

   

 • ทนายความคดีล้มละลาย
 •  

   

   

 • ทนายความคดีอาญา
 •  

   

   

 • ทนายความคดีแพ่ง
 •  

   

   

 • ขอใบอนุญาตทำงาน
 •  

   

   

 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 •  

   

   

 • ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
 •  

   

   

 • ทนายคดีการค้าระว่างประเทศ
 •  

  ปรึกษากฎหมาย แพ่ง อาญา ล้มละลาย ปกครอง ภาษี เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ การค้าระหว่างประเทศ แรงงาน โทร.0821564989 044958387 ไลน์ ไอดี nawaphonlawyer หรือ 0821564989 ครับ


  ติดตามเราได้อีกที่


  ยูทูป https://www.youtube.com/user/nplegalservice


  เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/lawyernawaphon


  ทวิตเตอร์ https://twitter.com/nplegalservice


  กูเกิ้ล พลัส https://plus.google.com/+ทนายความนวพล


  บล็อกแก็งค์ http://nplegalservice.bloggang.com


  ประเภทคดีความ
  เรียกค่าเสียหายทรัพย์ที่ซื้อแล้วสูญหาย,เสียหาย
    กรณีซื้อทรัพย์โดยระบุตัวทรัพย์ไว้แล้วหรือดำเนินการใดๆก็ตามเพื่อรู้ราคาของทรัพย์แล้ว  หากต่อมาเกิดความสูญหาย เสียหาย ขึ้นแก่ทรัพย์นั้น โดยเป็นความผิดของลูกหนี้เอง  ทำให้ส่งมอบทรัพย์แก่เราไมได้หรือหากส่งมอบได้ ก็ไร้ประโยชน์กับเรา กรณีนี้เราสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกหนี้  ได ...
  เช็ค อาญา , แพ่ง
  ฟ้องคดีเช็ค กรณีมีการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่อยู่จริงและบังคับชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (๑)ไม่มีเจตนาไม่ให้ใช้เงิน หรือ (๒)ขณะออกเช็คไม่มีเงินที่จะใช้ตามเช็ค หรือ (๓)ออกเช็คมาโดยมีจำนวนเงินตามเช็คมากกว่าเงินในบัญชีขณะนั้น หรือ (๔)ออกเช็คมาแล้วถอนเงินออกไปจนไม่พอใช้ตามจำ ...
  ฟ้องถูกรถชนเรียกค่าเสียหาย
  กรณียานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์  ถูกยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล เช่นกัน ชนจนเป็นเหตุให้ ผู้ขับและยานพาหนะได้รับบาดเจ็บหรือตายและยานพาหนะเสียหาย  ผู้ขับหรือเจ้าของยานพาหนะที่ถูกชน รวมทั้งผู้ขับที่บาดเจ็บหรือผู้ขาดอุปการะกรณีผู้ขับตาย ขอศาลสั่งให ...
  เพิกถอนโอนทรัพย์หนีหนี้
  กรณีลูกหนี้สมคบกับผู้อื่นโอนทรัพย์เพื่อหนีหนี้ โดยการยกทรัพย์ให้ผู้อื่น หรือขายทรัพย์แก่ผู้อื่น ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน เจ้าหนี้ขอศาลสั่งเพิกถอน การยกทรัพย์ให้ผู้อื่น หรือขายทรัพย์แก่ผู้อื่น โดยเฉพาะการยกให้นั้น ผู้อื่นที่รับทรัพย์มาไม่ต้องรับรู้ว่าลูกหนี้โอนทรัพย์ ...
  ขอใช้สิทธิเรียกร้องแทนลูกหนี้
  กรณีที่ลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลภายนอก แต่ลูกหนี้ไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกชำระหนี้แก่ลูกหนี้ ทำให้เจ้าหนี้เสียประโยชน์ไมได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้  เจ้าหนี้สามารถขอใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้แทนลูกหนี้ได้
  หมิ่นประมาททางแพ่ง หรือหมิ่นประมาททางอาญา
  หมิ่นประมาททางแพ่ง       กรณีมีผู้กล่าวหรือ ไขข่าวแพร่หลายถึงตัวเราในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง  ทำให้เราเสียหายแก่ชื่อเสียง ทางทำมาหาได้ ทางเจริญต่างๆ เราสามารถขอศาลสั่งให้ผู้ทำผิด ใช้ค่าเสียหายแก่ชื่อเสียง ทางทำมาหาได้ ทางเจริญต่างๆ ได้ รวมทั้งขอศาลสั่งให้ผู้ทำผิดทำการใดๆเพื่อใ ...

   
  Online:  2
  Visits:  2,130,030
  Today:  412
  PageView/Month:  16,748