สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

 


บทความล่าสุด

 

ข่าวสารหรือบทความ
  • กรณีทำสัญญาขึ้นมาฉบับหนึ่งครับ ระบุข้อความในสัญญาฉบับนี้ว่า ตกลงให้ผู้ชายรับตนเองเป็นศรีภรรยาคนที่สองครับ และระบุต่อไปด้วยว่า ให้จ่ายค่าส่งเสียเลี้ยงดูตนเองเป็นรายเดือนๆละ ๕๐,๐๐๐บาท ต่อมาครับ แรก ๆผู้ชายท่านนี้เขาก็ ปฎิบัติตามสัญญาเป็นอย่างดี เข้าตำรา ของใหม่ๆอะไรก็ดีไปหมดครับ แต่ต่อมาหลังจากหมดโปรโ ...

บทความแยกตามประเภทคดี

สัญญาส่งเสียเมียน้อยและสัญญาเลิกเป็นเมียน้อย

21 มีนาคม 2560

กรณีทำสัญญาขึ้นมาฉบับหนึ่งครับ ระบุข้อความในสัญญาฉบับนี้ว่า ตกลงให้ผู้ชายรับตนเองเป็นศรีภรรยาคนที่สองครับ และระบุต่อไปด้วยว่า ให้จ่ายค่าส่งเสียเลี้ยงดูตนเองเป็นรายเดือนๆละ ๕๐,๐๐๐บาท ต่อมาครับ แรก ๆผู้ชายท่านนี้เขาก็ ปฎิบัติตามสัญญาเป็นอย่างดี เข้าตำรา ของใหม่ๆอะไรก็ดีไปหมดครับ แต่ต่อมาหลังจากหมดโปรโ ...

ฐานความผิดเกี่ยวกับเพศต่อเด็ก

16 มีนาคม 2560

          ตามกฎหมายอาญาของไทยนะครับ มีบทลงโทษ เกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศต่อเด็กอายุน้อยๆดังกล่าวมาแล้ว อยู่พอสมควรเลยครับ กระทำชำเราครับ ในเรื่องนี้นะครับ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ชายทำ  หรือผู้หญิงทำ(มีนะครับอย่าคิดว่าไม่มี) ก็เป็นความผิดตามกฎหมายกันหมดแล้ว ...

รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

20 กุมภาพันธ์ 2560

มาตรา 65ตรี รายการต่อไปนี้ ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิ(1) เงินสำรองต่าง ๆ นอกจาก(ก) เงินสำรองจากเบี้ยประกันเพื่อสมทบทุนประกันชีวิตที่กันไว้ก่อน คำนวณกำไรเฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 65 ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ ในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบี้ยประกันภัยซึ่งเอาประกันต่อออกแล้วในกรณีต้ ...
 

ลูกหนี้บางคนในคดีล้มละลายมีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน ลูกหนี้คนอื่นๆจะได้รับประโยชน์ด้วยหรือไม่

10 มีนาคม 2560

         สวัสดีครับ วันนี้นะครับ มีท่านผู้อ่านคอมลัมน์ บทความนี้นะครับ สอบถามมายัง ผมครับ ท่านผู้อ่าน ท่านนี้สอบถามมาในเรื่องของกฎหมายล้มละลายครับ ซึ่งแน่นอนครับ กฎหมายล้มละลายนี้นะครับ เป็นเรื่องที่ละเอียดและยุ่งยากซับซ้อนครับ อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อย อย่างเช่ ...
 

นายจ้างอ้างกิจการขาดทุนจึงขอพักการทำธุรกิจและงดจ่ายค่าจ้างได้หรือไม่

14 มีนาคม 2560

สวัสดีครับ  วันนี้ฝนตกหน้าหนาวครับ แปลกดีเหมือนกันครับ ใน จังหวัดที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับ มีคดีใหญ่เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งครับ คือ บริษัทยักใหญ่ในเขตอุตสาหกรรมครับ ทำการเลิกจ้าง ลูกจ้างพนักงานเป็นจำนวนมากครับ ซึ่งสาเหตุจริงๆ ผมก็ไม่ทราบถึงเหตุผลของการเลิกจ้าหรอกครับ แต่เห็นว่า เพื่อเป็น การทำความเข้าใ ...

ไมไ่ด้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทยจะฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทยได้หรือไม่

21 กุมภาพันธ์ 2560

มาตรา ๑๖ ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใดทั้งเครื่องหมายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้านั้น ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น และมีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนทร ...

ตำรวจปฎิบัติหน้าที่มิชอบ ฟ้องที่ศาลใด

4 กุมภาพันธ์ 2560

 ลูกสาวอายุ ๑๗ ปี ถูก วัยรุ่นแถวบ้านเดียวกัน ล่อลวงไปข่มขืนกระทำชำเรา ต่อมาได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ในตอนแรก ตำรวจร้อยเวรพยายามไกล่เกลี่ย แต่ผู้เสียหายไม่ยอม ต่อมาจึงมีการแจ้งข้อหาแก่ผุ้ทำผิด และในวันแจ้งข้อหา ตำรวจบอกว่า รอซัก ๑ เดือน จะทำสำนวนส่งอัยการฟ้องศาลต่อไป จากนั้นก็ ...

ความรู้เบื้องต้น การค้าระหว่างประเทศ

2 กุมภาพันธ์ 2560

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงมีหลายกฎหมายครับ เพียงแต่คดีที่ขึ้นสู่ศาลจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับขนของทางทะเล ซึ่งในที่นี้ขอให้นึกถึงโครงสร้างดังนี้ครับ ก)ความหมายของกฎหมายนี้ ข)กฎหมายนี้ใช้บังคับกับใครบ้าง ค)สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญารับขนของทางทะเล ง)ข้อยกเว้นความรับผิด ครับ นอกจากนี้ ...

การหาเสียงเลือกตั้งที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

2 กุมภาพันธ์ 2560

      ในการหาเสียงเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้สมัครกระทำการหรืออาศัยผู้ใดกระทำการเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใดด้วยวิธีการดังนี้ (๑) จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ...

 


งานคดีความ

ต่อสู้คดีอาญาต่อสู้,ขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฎิบัติตามหน้าที่

1 มีนาคม 2560


ต่อสู้คดีอาญาต่อสู้,ขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฎิบัติตามหน้าที่ ต่อสู้ คือ ใช้กำลังทำต่อเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องช่วยเจ้าพนักงาน ขัดขวาง คือ  ทำให้เกิดอุปสรรคแก่การทำงานของเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องช่วยเจ้าพนักงาน(ที่สะดวกไม่มีสิ่งใดหรือบุคคลใดเป็นอุปสรรคกั้นขวางป ...


ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

26 กุมภาพันธ์ 2560


สาเหตุที่ต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดก กรณีเจ้ามรดกเสียชีวิตลง เพื่อให้สามารถดำเนินการแบ่งปันทรัพย์มรดก หรือ ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ หรือจัดการทรัพย์สินของเจ้ามรดกต่อไปได้ เหตุที่จะขอตั้งผู้จัดการมรดกได้ ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอ ต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการมรดก โดยอาศัยเหตุผลดังต่อไปนี้ (1) เมื ...


ฟ้อง,ต่อสู้คดีให้โดยเสน่หา

12 กุมภาพันธ์ 2560


กรณีผู้ให้ทรัพย์สินแก่ผู้อื่นโดยการส่งมอบทรัพย์ที่ให้ หรือจดทะเบียนการให้ตามกฎหมาย โดยการให้นี้มิได้เป็นการให้เพราะ ให้เป็นบำเหน็จสินจ้าง หรือ ให้สิ่งที่มีค่าภารติดพัน หรือ ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือ ให้ในการสมรส หากผู้รับให้ทรัพย์สินกระทำการประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรง ตามประมว ...


ฟ้อง , ต่อสู้ คดีเมาแล้วขับ

11 มกราคม 2560


เมาแล้วขับ ทางอาญาผู้ขับต้องรับโทษจำคุกกี่ปี เสียค่าปรับเท่าใด ทางแพ่งผู้เสียหายฟ้องให้ผู้ขับรับผิดชอบ อย่างไรได้บ้าง  ในทางคดีอาญา   - กรณีที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ...


ต่อสู้คดีแพ่งที่ไม่รู้ว่าถูกฟ้อง,ต่อสู้คดีอาญาที่สิ้นสุดไปแล้ว

11 มกราคม 2560


ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ใช้หนี้ โดยไม่ทราบว่าถูกฟ้อง แก้ไขอย่างไร ได้บ้าง ถูกฟ้องเป็นจำเลยคดีอาญาทั้งที่ไม่ได้ทำผิดและคดีถึงที่สุดไปแล้ว แก้ไขอย่างไรได้บ้าง   คดีแพ่งที่ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ใช้หนี้ โดยไม่ทราบว่าถูกฟ้อง กรณีคดียังไม่ตัดสิน -ขออนุญาตยื่นคำให้การโดยต้องยื่นคำขอทันทีเมื่อท ...


ฟ้อง,ต่อสู้คดีขายฝาก

11 มกราคม 2560


ขายฝาก ครบกำหนดไถ่ ผู้ซื้อฝากไม่ยอมให้ไถ่ ทำอย่างไรได้บ้าง กรณีทำสัญญาขายฝากทรัพย์สิน โดยมีการกำหนดสิทธิให้ซื้อคืนได้ในเวลาจำกัด  หากต่อมาผู้ขายฝากจ่ายเงินครบตามจำนวนแต่ละงวดแล้ว แต่เมื่อครบกำหนดผู้ซื้อฝากไม่ยอมให้ไถ่ ผู้ขายฝากสามารถฟ้องศาลขอให้บังคับผู้ซื้อฝากรับเงินค่าไถ่ถอนและไปจดทะเบียนไถ่ ...


ฟ้อง,ต่อสู้คดีถ่ายวีดีโอคู่กรณีขณะเกิดเหตุ

11 มกราคม 2560


ถ่ายวีดีโอเจ้าพนักงานขณะกำลังปฎิบัติหน้าที่ซึ่งพิพาทกับตนเองอยู่ ได้หรือไม่ , ถ่ายวีดีโอคู่กรณีขณะเกิดเหตุ ทำได้หรือไม่ อย่างไร โพส แชร์วีดีโอ มีผลอย่างไรบ้าง หากเป็นการถ่ายวีดีโอขณะเจ้าพนักงานกำลังปฎิบัติหน้าที่ซึ่งพิพาทกับตนเองอยู่ หรือ ถ่ายวีดีโอคู่กรณีขณะเกิดเหตุ และนำวีดีโอนั้นไปใช้เป็นพยา ...


ฟ้อง,ต่อสู้คดีหมากัด

8 มกราคม 2560


ถูกหมากัด หรือหมาทำให้ทรัพย์สินเสียหาย   กรณีมีเจ้าของหรือมีผู้ให้อาหารหรือให้ที่อยู่   ๑)คดีแพ่ง หากกัดผู้คนจนได้รับบาดเจ็บ เจ้าของรับผิดใช้ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป ค่าเสียความสามารถในการทำงาน ค่าขาดแรงงานของนายจ้าง ค่าเสียหายที่ใช่ตัวเงิน  แต่หากกัดทำลายทรัพย์สินเสียหาย  ต้อง ...


ฟ้อง ,ต่อสู้คดีถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

21 ธันวาคม 2559


ลูกจ้างทดลองงาน กรณีถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมก่อนครบกำหนดทดลองงาน เช่นถูกกลั่นแกล้งจนทำงานต่อไปไม่ได้ หรือ ถูกกลั่นแกล้งทำเรื่องเลิกจ้าง หรือ เมื่อครบกำหนดทดลองงานแล้วแกล้งทำการประเมินผลการทดลองให้ไม่ผ่านการประเมิน ลูกจ้างทดลองงาน มีสิทธิเรียก ค่าเสียหายที่ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม , ค่าขาดประโยชน์จากการท ...


ฟ้องต่อสู้คดี รับจ้างสร้างบ้าน

20 ธันวาคม 2559


กรณีผู้รับจ้างสร้างบ้าน  ทำงานไม่เสร็จตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันเอาไว้  ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ์ ลดค่าจ้างลง และยังไม่จ้างค่าจ้างตามที่ตกลงกันเอาไว้ตามสัญญาว่าจ้าง จนกว่าจะมีการส่งมอบงานตามที่ตกลงกันเอาไว้ หรือเลิกสัญญา , เรียกค่าเสียหายเช่น ค่าการงานที่ไปจ้างผู้รับเหมารายอื่นๆทำต่อ ,คิดเบี้ยปรับ ห ...


 
Online:  3
Visits:  2,241,805
Today:  1,529
PageView/Month:  19,041