สนง.ทนายความ จ.นครราชสีมา

      
 

 

 

 • ประเภทคดีความ
 •  

   

 • ทนายความคดีแรงงาน
 •  

   

 • ทนายความคดีภาษี
 •  

   

 • ทนายความคดีปกครอง
 •  

   

 • ทนายความคดีทรัพย์สินทางปัญญา
 •  

   

 • ทนายความคดีล้มละลาย
 •  

   

 • ทนายความคดีอาญา
 •  

   

 • ทนายความคดีแพ่ง
 •  

   

 • ขอใบอนุญาตทำงาน
 •  

   

 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 •  

   

 • ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
 •  

   

 • ทนายคดีการค้าระว่างประเทศ
 •  

   

 • ทนายป๊อด
 •  

  สำนักงานฯและทนายความนวพลฯไม่เกี่ยวข้องกับกิจการปล่อยเงินกู้รายวันหรือกิจการผิดกฎหมายอื่นใดทั้งสิ้น ผู้แอบอ้างจะถูกดำเนินดคีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

   


   

  หมิ่นประมาทหรือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

  26 กันยายน 2559


  หมิ่นประมาททางแพ่ง       กรณีมีผู้กล่าวหรือ ไขข่าวแพร่หลายถึงตัวเราในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง  ทำให้เราเสียหายแก่ชื่อเสียง ทางทำมาหาได้ ทางเจริญต่างๆ เราสามารถขอศาลสั่งให้ผู้ทำผิด ใช้ค่าเสียหายแก่ชื่อเสียง ทางทำมาหาได้ ทางเจริญต่างๆ ได้ รวมทั้งขอศาลสั่งให้ผู้ทำผิดทำการใดๆเพื่อให้ชื่อเสียงกลับคืนมาดังเดิม เช่นโฆษณาคำขอขมา หรือค ...


  คดีผู้แทนโดยชอบธรรม(บิดามารดาตามกฎหมาย)ขอทำนิติกรรมทรัพย์สินของผู้เยาว์

  24 กันยายน 2559


  คดีผู้แทนโดยชอบธรรม(บิดามารดาตามกฎหมาย)ขออนุญาตศาลทำนิติกรรมทรัพย์สินผู้เยาว์   ม.๑๕๗๔ นิติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังต่อไปนี้ ผู้แทนโดยชอบธรรมจะกระทำมิได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต   (1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้   (2) กระทำให้สุดส ...


  คดีขอเพิกถอนสัญญาเพราะโมฆะหรือโมฆียะ

  24 กันยายน 2559


  คดีฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมสัญญา   สัญญาที่ทำขึ้นมาโดยไม่ถูกต้องในเรื่อง คู่สัญญา เจตนาที่แสดงออกมา วัตถุประสงค์ของสัญญา รูปแบบของสัญญา ฯลฯ ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ ฟ้องเพิกถอน และเรียกค่าเสียหายต่างๆตามแต่ละกรณีได้ 


  ขอตั้งผู้พิทักษ์และทำนิติกรรมแทนผู้เสมือนไร้ฯ

  24 กันยายน 2559


  คดีขอตั้งผู้พิทักษ์ ผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะจัดทำการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว  คู่สมรสก็ดี ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ก็ดี หร ...


  คดีอาญารับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน

  23 กันยายน 2559


  การต่อสู้คดีอาญาที่จำเลยรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน คำรับสารภาพในชั้นจับกุม กฎหมาย ป.วิ อาญา ห้ามรับฟัง มีผลคือ แม้จำเลยรับสารภาพ ศาลก็ไม่อาจถือว่าในชั้นจับกุม จำเลยรับสารภาพได้ จำเลยสามารถนำพยานหลักฐานมาต่อสู้แก้ต่างได้ว่า ตนเองไม่ได้รับสารภาพหรือรับสารภาพเพราะถูก ข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย คำรับสารภาพในชั้นสอบสวนด้วยความเต็มใจ ไม่ถูก ข่มขู ...


  คดีฉ้อโกง

  4 กันยายน 2559


  คดีฉ้อโกง   กรณ๊มีผู้หลอกลวงเรา โดยการแจ้งข้อมูลเท็จ หรือนิ่งเฉยไม่แจ้งความจริงเมื่อควรบอกแ่ก่เรา ทำให้เขาได้ทรัพย์จาก ตัวเราหรือจากผู้อื่นไป หรือทำให้มีการทำลายเอกสารสิทธิ เราสามารถขอให้ศาลสั่งลงโทษ จำคุกหรือปรับผู้ทำผิดได้ รวมทั้งยังสามารถขอให้ ผู้ทำผิดคืนทรัพย์ที่รับไป หากคืนไม่ไ่ด้ให้ใช้เงินแทน หรือ ใช้ค่าเสียหายแก่เราได้ ...


   
  Online:  2
  Visits:  2,113,762
  Today:  530
  PageView/Month:  19,941